Освещаване

„Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата”

Какво е необходимо да приготвите за освещаването:

  • Предварително да бъдат уточнени в храма денят и часът на освещаването
  • Списък с имена на всички, които присъстват плюс други обични, но да са живи
  • Китка /от здравец или други зелени и ароматни треви/
  • Църковни свещи /за всички, които присъстват плюс една за питката/
  • Червено вино
  • Питка /по възможност ръчно омесена/
  • Икона
  • 30 мл. зехтин в малка чашка

Благословията на Бога

Освещаването на каквото и да е било е освещаване преди всичко на нас – наше обещание пред Бога, че ще бъдем Христови. Благословията на Бога осветява мястото ни, където живеем или работим, показва пътя ни на милостиви и добри човеци, на истински християни.

За освещаването

Освещаването не е панацея за твоите лични проблеми и главоблъсканици, нито е модерен антидепресант. То е твоето начало на нов живот – живот в покаяние, смирение и любов.

Поради всичко това е необходимо да носите Христос в сърцето си, да премахнете суеверията от душата си, а от дома си, офиса или колата всички езически амулети.