Кръщене

„Ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.”

За светото тайнство Кръщение е необходимо:

  1. Предварително да се уточни в храма деня и часа за светото Кръщение.
  2. Възприемникът (кръстникът/цата) да има православно свето Кръщение.
  3. Акт за раждане на новокръстеното.
  4. Кръстче с верижка.
  5. Свещи за Кръщенето (купуват се от храма).
  6. Голяма кърпа или хавлия за новокръстеното.
  7. Кърпа и сапун за измиването на свещеника и възприемника след Кръщенето.
  8. Нови бели (или светли) дрехи за новокръстеното (чорапи за големите).
  9. Китка за поръсване.
  10. Питка (погача), червено вино, олио или зехтин (за храма).

Забележки: Ако детето е навършило 40 дни, майката задължително присъства на Кръщенето.
Ако този, който се кръщава е над десет години чете „Символа на вярата“ по време на Св. Кръщение, а ако е по-малък, „Символа на вярата“ се прочита от кръстника.

Един нов живот – живот в Христа

„Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа” (Деян.2:38).
Кръщението е тайнство, в което вярващият чрез трикратно потапяне във вода и произнасяне името на Отца и Сина и Светия Дух се очиства от първородния и личните грехове, възражда се за нов, праведен и свет живот в единение с Бога. В Православната църква има традиция да се кръщават деца, а техните кръстници и родители поемат задължението да ги напътстват в бъдещия им живот на християни.

Символ на вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и
Който е говорил чрез пророците.
В едната, света, съборна и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
и живот в бъдещия век! Амин.

Форма за запитване