Дарения

Църковното настоятелство се обръща с молба за финансова помощ за довършване на:

Параклис св. Мина

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ.
БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

Неделно училище с детски кът

В южната част на подземния етаж има обособено помещение, което вече е устроено неделно училище.

Кухня със сервизни и санитарни помещения

Нуждаем се от средства за обзавеждане.

Стълбище с авариен изход

В източната част на подземния етаж, от към залата за неделното училище има врата, която води към стълбище с авариен изход.

Отоплително-вентилационната система на храма е вече завършена и функционира.


Сметка: „УниКредит БулБанк. АД“
IBAN: BG39UNCR70001522385462
BIC: UNCRBGSF,
„Въздвижение на Светия Кръст Господен“,
клон Лозенец