Дарения

Църковното настоятелство се обръща с молба за финансова помощ за довършване на:

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ.

Отоплително-вентилационната система на храма е вече завършена и функционира.

БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

Параклис св. Мина и конферентна зала с баптистерий

Централното помещение на подземния етаж ще бъде оформено като конферентна зала с баптистерий в средата и обособен параклис на св. вмчк. Мина в източната част.

Необходимата сума е 70 000 лв.

Неделно училище с детски кът

В южната част на подземния етаж има обособено помещение, което ще бъде устроено неделно училище.

Необходимата сума е 8 000 лв.

Социална кухня

В северната част на подземния етаж има изградени помещения, които ще бъдат ползвани като социална кухня, в сътрудничество с БЧК и хотел Маринела.

Необходимата сума е 25 000 лв.

Стълбище с авариен изход

В източната част на подземния етаж, от към залата за неделното училище има врата, която води към стълбище с авариен изход.

Необходимата сума е 3 000 лв.


Сметка: „УниКредит БулБанк. АД“
IBAN: BG39UNCR70001522385462
BIC: UNCRBGSF,
„Въздвижение на Светия Кръст Господен“,
клон Лозенец