Освещаване на къща, апартамент, офис

ТОГАВА С РАДОСТ ЩЕ ЧЕРПИТЕ ВОДА ОТ ИЗВОРИТЕ НА СПАСЕНИЕТО – ИСАИЯ 12:3

За освещаването е необходимо:

  • Предварително да се уточнят в храма или по телефона денят и часът на освещаването
  • Да има икона на мястото, където ще се отслужи водосветът
  • Списък с имената на всички, които присъстват и други обични живи хора
  • Китка от здравец или други зелени и ароматни треви
  • Голяма чиста купа със студена вода
  • 30 мл. зехтин в малка купа
  • Свещи, купени от храма
  • Червено вино
  • Питка или хляб

Дарът на водата

От сътворението водата е не само неотделима част от човешкото битие, но и част от неговия религиозен живот. В Би¬блията водата символизира живота (Ис. 35:6-7; 58:11), Божията благодат (Йоан 4:10-14), ду¬хов¬ната и моралната чистота на човека (Ис. 1:16). В Свещеното писание са описани редица случаи, в които водата е тясно свързана с Божия план за спасението на човека.

Поради връзката на водата с тайната на нашето спасение, св. Църква я употребява в тайнствата и обредите.

За освещаването

Малкият водосвет е обред за освещаване на нашите дом, офис или друго работно място, кола, мотор, строеж, както и кръстче, икона и други предмети. Осветената вода се нарича още „светена вода“, „света вода“, „агиазма“ или „аязма“ и др.

Водосветът е празник, затова в дома и на работното място е редно да присъстват гости.
Свещеникът прикадява дома или офиса. Всички заедно стоим със запалени свещи около трапезата, върху която е поставена купата, иконата, елеят, китката. По време на освещаването ние се молим Бог да изпрати благодатните дарове на Светия Дух върху тази вода и елей. Светената вода е за подкрепа на душата и тялото, за заличаване на сквернотата на страстите, изцеляване на нашите душевни и телесни недъзи. Чрез водата Бог благославя и умножава благата в дома и на работното място.

Редно е всеки един нов дом да се освети, като се направи водоосвещение в него.

Кръстчетата, иконите, колите, моторите и други предмети се поръсват със светена вода в храма.