Панихида

БОГ НЕ Е БОГ НА МЪРТВИТЕ, А НА ЖИВИТЕ, ЗАЩОТО У НЕГО ВСИЧКИ СА ЖИВИ.”

Какво е необходимо да приготвите за панихида:

  1. Предварително в храма да се уточнят денят и часът на панихидата
  2. Питка (или погача)
  3. Варено жито
  4. Бутилка червено вино и чаша
  5. Комплект свещи – купуват се от храма
  6. При възможност да се носят портрет и цветя
  7. По желание на близките може да се раздаде храна (подавки), съобразена с това, дали съответният ден е постен

Подготовка за вечния живот

Св. апостол Иаков ни нарежда: „Молете се един за други, за да се изцерите” (Иак.5:16).
Починалите наши сродници са живи по душа, защото душата е сътворена и е вечна.
“Ще се завърне пръстта в земята, както е била, и духът ще се върне при Бога, Който го е дал”. (Екл. 12:7)
Нека отправяме усърдни молитви към Господа на любовта и на всяка милост да упокои душите на починалите в селенията на праведните в място злачно, блажено и спокойно, където няма болка, скръб и въздишка. Вечна им памет. Царство им небесно!

За панихидата

В славянските църкви под „панихида“ се разбира възпоменателно последование, извършвано от свещеник в храма на третия, деветия, четиридесетия ден,  годишнините от смъртта на християнин, както и на задушниците.

Панихиди може да бъдат извършвани през цялата година с изключение на определени дни.

Не се прави помен за починали:

  • през първата седмица на Великия пост
  • от Лазаровден до Томина неделя (Страстната и Светлата седмица)
  • от Игнажден до Ивановден (20 декември до 6 януари)