КОНКУРС: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!”

КОНКУРСЪТ „Слава във висините богу и на земята мир, между човеците благоволение!” е организиран с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит, с любезното съдействие на Софийската Св. Митрополия, РУО София-град, Църковното настоятелство на Православния храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“ и  Сдружение  „Св. Иван Рилски“

В конкурса участват деца от детски градини и ученици от І до XІІ клас, разделени в четири групи:

 • І група – Детски градини
 • ІІ група – І – ІV клас
 • ІІІ група – V – VІІ клас
 • IV група – VIII – XII клас

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОНКУРСА Е: чрез творчиски дейности да насочи вниманието на подрастващите към съдържанието на християнския празник и неговите духовни послания в един свят на агресия и бездуховност.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

 1. Да вникнат в Евангелското събитие на големия християнски празник Рождество Христово – неговата история и богослужение
 2. Да се осмисли християнското значение на събитието. Участниците да се освободят от комерсиалната  нагласа, магическите  действия и други неправославни влияния и персонажи.
 3. Да се стимулира фантазията и креативността на участниците и те да изразят своите творчески заложби.

ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Художествени текстове – есе, приказка, импресия, стихове.
 2. Рождественска картичка – създаване на поздравителна картичка за светлия празник в електронен вариант или на хартиен носител.
 3. Мултимедия – създаване на клипове и презентации

Срок за представяне на произведенията – 18. 12. 2017 г.

Всички  материали на хартиен носител се представят в храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“, бул. „Джеймс Баучер”, кв. Лозенец, местността Кръста. Мултимедийните материали и електронните картички се изпращат на електронна поща:  konkurs_rojdestvo2017@abv.bg

ВАЖНО!

Всеки конкурсен материал трябва да се придружава от:

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ за знание и съгласие
 2. КАРТА ЗА УЧАСТИЕ

Автор на проекта и за допълнителна информация:

Стефка Мечкарова, телефон:  028462654

Ръководител на проекта – свщ. Божидар Маринов

Православен храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“

Резултатите от Конкурса са обявени на 21.12.2017 г. от 14:00 ч. на тържество в в залата на СБЖ /Съюз на Българските Журналисти/

В конкурса са взели участие ученици от 15 училища и четири детски градини.

Въпреки че конкурсът е само софийски, към него с голямо желание са се включили и деца от други градове.

Журито е оценило над 150 картички, на които са нарисувани сцени във Витлеемската пещера, звездата, озарила пътя към нея и върху ангелите, които пеят словата, станали надслов на конкурса.

Младите текстописци много искрено и с добре използвани художествени средства са разказали за Витлеемската звезда и доброто, към което се стреми всеки.

Конкурсът доказва колко важна е ролята на учителя в осмислянето и реализиране на темата.

На тържество в залата на СБЖ бяха наградени отличите се в конкурса. Журито се придържа към темата и изскванията на конкурса. Оценени са само рождественски картички. Представените рисунки, макети папки и др. не са оценявани.

Гости на събитието бяха председателят на СБЖ г-жа Тодорова, която любезно предостави залата на СБЖ на ул. „Граф Игнатиев” № 4 за провеждане на заключителното тържество, а така също и представител на Синдиката на българските учители, както и др. гости.

Като домакин, свещеник Божидар Маринов приветства присъстващите, а като главен организатор г-жа Мечкарова ръководеше заключителното тържество.

Организаторите отправят специална благодарност за предоставените книги от издателствата: «Фют», «Омофор» и фондация «Комунитас», които участниците получиха, както и грамоти и сладка почерпка.

Списък на наградените в конкурса

 1. За Рождественски картички

За детски градини

І. награда не се присъжда

ІІ. награда на Eлена Тодорова, Детска градина № 171 „Свобода” и

Веселина Веселинова, Детска градина № 171 „Свобода”

ІІІ. награда не се присъжда

Похвала на Никола Давидов, Детска градина № 107 „Бон-бон”

Станислав, Детска градина №117 „Надежда”

За ученици I- IV кл.

І. награда на Никол Стефанова, 48 ОУ “Йосиф Ковачев”

 1. награда на Ванеса Йовчева, 101 ОУ „Бачо Киро”

Виктория Малеева, 19 ОУ „Елин Пелин”

ІІІ. Награда на Елена Иванова, 101 ОУ „Бачо Киро”

Похвала на Борислав Бонев, 140 ОУ „Иван Богоров”,

Далия Димитрова, 50 ОУ „Бенито Хуарес”,

Павел Павлов, 42 ОУ „Хаджи Димитър”,

Поли Овчарова, 139 ОУ „Захари Круша”,

на І кл. на 4 СУ „П. Р. Славейков”

За ученици V – VІІ клас

І. Награда на Боян Боянов, СУУУС „ Проф. д-р Дечо Денев”

на Андреа Илиева, 149 ОУ „Иван Хаджийски”

ІІ. Награда на Жанина Петкова, 50 ОУ „Васил Левски”, кв. Драгалевци

на Пенка Ангелова, 59 ОУ „Васил Левски“

ІІІ. Награда на Симеон Веров, СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”

Похвала на Дарина Панчева, 107 ОУ „ Хан Крум”

За ученици VIII – XII клас

Похвала на Николета Николова от Х кл., 131 СОУ

 

ІІ. За художествени и публицистични текстове

За ученици I- IV кл.

І. награда не се присъжда

II награда на Елена Мария Аврамова от 2 кл. на 138 СУ „Проф. Васил Златарски”

ІІІ. Награда на Васил Василев 4б кл. ОУ „Йосиф Ковачев”

За ученици V – VІІ клас

І. награда не се присъжда

ІІ  награда на Елена Наумова 6 кл. 26 СУ „Йордан Йовков”

ІІІ. Награда на Наташа Станкова, 149 СУ „Иван Хаджийски”

 

ІІІ. Мултимедия

Благодарност за участие на ОДЗ – Кремиковци

ІV. Поощрителни награди за други участници

Благодарност за ученици от други градове, представили текстове, които са близки до темата на конкурса

 1. Чавдар Лалов, Плевен
 2. Светослава Стефанова, Петрич
 3. Ивана Недева 6 кл., Петрич
 4. Компютърен клуб „Вале”, Хасково

Конкурсът е отразен в сайта на Софийска св. митрополия:

https://mitropolia-sofia.org/index.php/novini/novini-ot-mitropoliyata/2021-в-съюза-на-българските-журналисти-бяха-наградени-отличениет-в-конкурса-слава-във-висинитe

Снимки от тържеството и награждаването: Весела Игнатова

Сканиране на творбите: Христо Димитров