Енорийски център при Храм „Въздвижение на св. Кръст Госоден“ организира курсове

Открива се учебната 2018-2019 година в новоизградения енорийски център в криптата на нашия храм.

Обучението включва:

Курсове по вероучение за малки и по-големи деца

Целта на курса е децата от енорията да получат основни познания за вярата, да общуват и създават нови приятелства. Под формата на работилници, групови занимания и игри децата ще придобият нови знания и ще израстват като добри християни. Заниманията ще се провеждат след службата в неделя, като предварителна информация за всяко занимание ще можете да получавате на място в храма или на сайтa vazdvijenie.bg

За повече информация – Гергана Вангелова – 087 677 6662

Библейски курс за възрастни

Курсът включва основно запознаване с Библейската история, книгите от Св. Писание на Стария и Новия Завет, катехизис и богослужение.

Курсът се провежда всяка неделя след литургията.

Курс по типик и богослужение

Целта на този курс е желаещите енориаши, които редовно посещават сутрешните и вечерните богослужения и литургията в храма да се запознаят по-подробно с ползването на богослужебните книги в службите, разучаване на песнопения и църковнославянския език.

За повече информация – Ангел Карадаков – 089 751 5938

Катехизаторски курс за кръщаващите се и венчаващите се

Курсът е за всички кръстници, кумове и близки на кръщаващите и венчаващите се, които биха искали да се запознаят със св. тайнства, с богослужебния живот и катехизиса на Православната ни Църква.

Продължителност на курса – 1 месец.

За повече информация – свещениците Божидар Маринов и Константин Цанков:
vazdvijenie.bg
e-mail: vazdvijenie@gmail.com

Предстои да бъдат подготвени и други учебни програми, които ще включват както енориашите, така и училищата, читалищата и всички християни от енорията.

Ще се организират и инициативи – Рождественски чествания, и др.

Всички занимания се провеждат в залата на Енорийския център в криптата на храма.